025-Far کوثر آرزوی داشتن کوله پشتی و کفش دارد

550,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده مهاجر افغان در حاشیه شهر اصفهان در یک خانه اجاره‌ای قدیمی و فرسوده ساکن هستند. پدر از کار افتاده است و درآمدی ندارد. ۱۰ فرزند دارند و دو دختر بزرگ در یک تولیدی مانتو با حقوق ناچیزی شاغل هستند و خرج خانواده را به سختی تامین می‌کنند. مادر بیمار است و به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان بسیار حال نامساعدی دارد.

 

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :