029-Por سعیده آرزو دارد میز تحریر داشته باشد

350,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

سعیده ۷ سال دارد. او دانش ­آموز کلاس اول و از نظر جسمی سالم است. پدرش از تبع افغان بوده و سال­هاست که فرزندانش را ترک کرده و به کشورش بازگشته و اطلاعی از او ندارند. سعیده یک برادر ۹ ساله و یک برادر ۵ ساله دارد. آنها در منزل استیجاری سکونت دارند. درآمد خانواده دستمزد مادر است که نظافت منزل انجام می­دهد. سعیده می­گوید من عاشق میزتحریر هستم و هر روز که از مدرسه تعطیل میشوم به مغازه می­روم و به میزتحریر نگاه می­کنم. می­ترسم کسی آن را بخرد. او می­گوید یک بار از فروشنده خواستم که رو صندلی میز تحریر بنشینم که به من اجازه نداد و من خیلی ناراحت شدم.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :