474 فاطمه هفت ساله آرزوی کیف وکفش دارد

400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سانا در پایه پنجم ابتدایی تحصیل می کند او دو خواهر دانش آموز هم دارد که در پایه سوم و اول ابتدایی درس میخوانند پدر به علت بیماری اعصاب و روان توانایی کار کردن ندارد و در تامین مخارج خانواده و هزینه های تحصیل فرزندان با مشکل مواجه است. خانواده در خانه ای که توسط یکی از خیرین روستا در اختیار آنها قرارداده زندگی می خانواده بسیار نیازمند بوده و برای ادامه تحصیل فرزندان با مشکل مواجه هستند.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :