Far-062 مریم آرزوی لباس زمستانی دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/09/21

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/09/21

گزارش مددکار: 

خانواده سه نفره در اطراف شهر زاهدان در منزل اجاره ای زندگی می‌کنند. شغل پدر نگهبان و مادر خانه دار است .حقوق ماهیانه پدر ماهیانه پنج میلیون تومان است.خانواده در وضعیت اقتصادی و رفاهی نامناسبی قرار دارد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :