Far-076 یاسمین آرزوی لباس دارد

1,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

یاسمین دو سال دارد و شغل پدرش شاگرد نقاش و مادرش خانه دار است. منزلشان که در حومه شهر زاهدان است متعلق به پدر بزرگ خانواده می‌باشد. که در قید حیات نیست، منزل در حال حاضر در اختیار ورثه قرار گرفته و بعد از عید نوروز باید تخیله کنند، وضعیت مالی بسیار ضعیفی دارند و پدر خانواده به سختی از پس هزینه های زندگی بر می آید.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :