Far-077 ثنا آرزوی داشتن کفش و لباس نو دارد.

2,100,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

ثنا یازده سال دارد و یک خواهرش نه سال دارد و یک برادر بزرگتر که بیناری پوستی دارد. شغل پدر خانواده شاگرد کابینت سازی و مادر خانه دار است پدر خانواده با حقوق ناچیزی که دریافت می کند، توان پرداخت اجاره خانه را ندارد و با پدرش (پدربزرگ ثنا) در یک خانه به صورت مشترک در حاشیه شهر زاهدان زندگی می کنند. خانواده در وضعیت اقتصادی بسیار نامناسبی قرار دارد و پدر خانواده ناتوان از پرداخت هزینه های روزمره زندگی است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :