Far-080 بهار آرزو دارد مادرش ماشین لباسشویی داشته باشد

15,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/18

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

بهار به همراه خواهر ۱۵ ساله و مادر در یک منزل استیجاری در روستایی در کهریزسنگ استان اصفهان زندگی می کند. پدرش چند سال است به علت بیماری فوت کرده است و قبل از فوت وسایل مختصر منزل که را ارزشی داشته فروخته بوده به همین دلیل خانواده وسایل چندانی برای زندگی ندارند. مادرش با تمیزکاری منازل هزینه‌های زندگی را تامین می کند و آرتروز و کمر درد دارد. بهار و خواهرش خیلی نگران وضعیت مادرشان هستند و می خواهند به نحوی به مادرشان کمک کنند. آرزوی بهار خرید ماشین لباسشویی و فرش برای مادرش بود که با توجه به شرایط ماشین لباسشویی را نوشت.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

 

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :