me-08 زهرا آرزو انگشتر عقیق دارد

1,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/24

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:  

گزارش مددکار: 

زهرا 5.5 ساله است و در یک خانواده 5 نفری زندگی می‌کند. پدر او نابینا و لال است و مادرش ناشنوا و لال می‌باشد. این خانواده در حومه تهران سکونت دارد و خرج خانواده توسط مادر تأمین می‌شود. مادر به عنوان یک کارگر نظافت در خانه‌های افراد مشغول به کار است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

مهران جعفرزاده