Nic سوگند آرزو دارد لباس خوشگل داشته باشد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

سوگند دختری هفت ساله است که از بدو تولد به علت بیماری بدخیم (توده همانژیوم ) تحت نظر پزشک متخصص می باشد او به علت بیماری به مدرسه نمی رود متاسفانه بیماری او نه تنها تاکنون بهبود نیافته بلکه تشدید شده و به سه عضو بدن او لب،کمر و باسن متاستاز داده است . برادر سوگند نیز به علت ناراحتی معده تحت نظر پزشک دارو مصرف میکند. پدرخانواده کارگر شهرداری است وساکن یکی از روستاهای اطراف ارومیه هستند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور