Nic-088 پدارم آرزوی داشتن دروازه فوتبال دارد

5,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/02/01

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

پدرام 12 سال دارد. و کلاس ششم ابتدایی است. در یک خانواده 4 نفره زندگی میکند. پدرش در یکی از روستاهای ارومیه راننده تراکتور یک شرکت می‌باشد، مادرش نیز برای همان شرکت آشپزی انجام میدهد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور