Nic-098 ماردین آرزوی لباس نو برای خودش و برادرش دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

ماردین کلاس سوم ابتدایی است. نه سال دارد ، در یک خانواده ۴ نفره با پدر و مادر و برادر از خود کوچکتر در یکی از محلات فقیر نشین حاشیه ارومیه در یک خانه کوچک استیجاری زندگی میکند. پدر ماردین کارگر ساختمانی می‌باشد و برای مخارج خانه مجبور به رفتن کشور عراق هستن هر ماه یکبار به دیدن خانه میآید وضعیت مالی ضعیفی دارن

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور