Nic-100 آرش آرزوی لباس نو و کیف مدرسه دارد

1,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

آرش ۷ سال دارد، کلاس اول ابتدایی میخواند در یک خانه ۵ نفره با پدر و مادر و دوتا خواهر بزرگتر از خود در یکی از روستاهای مرزی از توابع شهرستان ارومیه در یک خانه امانتی با سرویس بهداشتی نامناسب زندگی میکند وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور