Nic-108 ابراهیم آرزوی لباس ورزشی دارد

1,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

ابراهیم ۱۲ سال دارد کلاس هفتم میخواند در یک خانواده ۶ نفره همراه پدر و مادر و یک برادر و دو خواهر در یکی از روستاهای مرزی شهرستان ارومیه در یک خانه کوچک روستای با کمبود امکانات و نبودن وضعیت مناسب سرویس بهداشتی زندگی میکنند پدر ابراهیم تشنجی می‌باشد و در روستا کارگری میکند وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور