Nic-155 آرمین آرزوی داشتن عمل چشم مادرش را دارد

5,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

آرمین ۱۲ سال دارد. کلاس ششم ابتدایی می‌خواند. آرمین با مادر و خواهر بزرگتر از خودش در منطقه حسین آباد ارومیه در خانه پدر بزرگ مادری زندگی می کنند خواهرش در یک شرکت کار میکند مادر و پدر آرمین از هم جدا شده اند و تنها درآمد خانواده از حقوق خواهرش می‌باشد وضعیت مالی ضعیفی دارند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور