Nic-160 ایوب آرزوی داشتن لباس و کفش ورزشی دارد

3,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/19

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

ایوب 14 سال دارد. کلاس هشتم میخواند. ایوب با دو برادر و پدر و مادرش در یکی از روستاهای مرزی ارومیه در خانه ای قدیمی با سقف چوپ و بدون آشپزخانه زندگی میکنند پدر ایوب ایزوگام کار می‌باشد و از ناحیه دیسک کمر عمل دیسک و ستون فقرات انجام داده ، در وضعیت مالی ضعیفی میباشند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور