Nic-163 ماهان آرزو ویلچر دارد

4,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

ماهان 14 سال دارد. کلاس هشتم میخواند. ماهان همراه پدر و مادر و خواهر و برادرش در روستای باوان از توابع شهرستان ارومیه در یک خانه کوچک و قدیمی زندگی می کنند پدر ماهان چوپان روستا می‌باشد و مادرش خاندار ، ماهان به دلیل علاقه شدید به خواندن با وجود داشتن معلولیت در شرایط سخت هم به درسش ادامه میدهد و علاقه به رشته والیبال معلولین می‌باشد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور