Nic-164 آرش آرزو داشتن لباس و کفش ورزشی دارد

3,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:1402/12/25

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

آرش 11 سال دارد. کلاس پنجم ابتدایی میخواند. آرش همراه پدر و مادر و خواهرش در یکی از روستاهای شهرستان ارومیه در یک خانه امانتی زندگی می کنند پدر آرش لوله کشی ساختمانی انجام میدهد مادرش خانه دار می‌باشد و از ناحیه سر عمل جراحی انجام داده و از نظر مالی ضعیف میباشند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

ژهاد خلیل پور