ns-016 محمدرضا آرزوی دوچرخه دارد

4,400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/04/28

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/09

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/09

گزارش مددکار:

محمدرضا کلاس چهارم دبستان می باشد.پدر و مادرش به علت اعتیاد شدید پدر از هم متارکه کرده اند. مادر سرپرستی سه فرزندش را به عهده دارد. ایشان با شروع فصل بهار و تابستان به‌ صورت موقت در زمین‌های کشاورزی مردم کارگری می کند. این خانواده چهار نفره در یک منزل استیجاری در شهر قادرآباد زندگی می کنند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :