ns-021 عباس آرزوی تخت خواب دارد

2,400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/08

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/18

گزارش مددکار:

ابوالفضل۱۴ سال دارد. پدر خانواده بر اثر ایست قلبی فوت کرده و مادرش با کارگری در زمین های کشاورزی مخارج زندگیشان را تامین می کند. این خانواده دو‌نفره در یک خانه کوچک در روستای معزآباد از توابع شیراز زندگی می کنند. روستای آن ها بسیار محروم  و فاقد هرگونه امکاناتی می باشد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :