ns-061 مریم و برادرش آرزوی میزتحریر دارند

2,200,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/10/26

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/11/09

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/11/10

گزارش مددکار:

مریم 9 ساله و برادرش 7 ساله می باشد. پدر مبتلا به بیماری اعصاب و روان بوده و دارو مصرف می کند. مادر در زمین های کشاورزی مردم کارگری کرده مخارج زندگی خود و پنج فرزندش را تامین می کند.مادربزرگ مادری آن ها نیز در کنارشان زندگی می کنند. این خانواده هشت نفره در منزل شخصی خود در روستای خیرآباد از توابع قادرآباد زندگی می کنند

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :