Roz اهورا آرزو دارد برادرش ماشین کنترلی داشته باشد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

اهورا ۴سال دارد. او به همراه پدر و مادر و برادر بزرگتر خود زندگی می کند. شغل پدر مسافرکشی است. مادر خانه دار است. تنها کمک مالی خانواده یارانه دولتی است. منزلشان در یکی از روستاهای دور از شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :