Roz علی اصغر آرزوی داشتن کاپشن نو دارد

600,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو: 

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

علی اصغر ۵ سال دارد. او دو برادر بزرگتر از خود دارد. پدر تصادف کرده و دچار معلولیت شده است و متاسفانه دیگر نمیتواند کار کند. مادر بیکار است. تنها کمک مالی خانواده یارانه دولتی است. منزلشان در یکی از روستاهای اطراف بروجرد قرار دارد.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :