Roz-0122 یکتا آرزوی داشتن دوچرخه و کامیون دارد

4,400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/05/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/12

گزارش مددکار: 

یکتا ۶ سال و امیرمحمد ۳ سال دارد. آنها خواهر و برادر هستند و همراه پدر و مادر خود زندگی می کنند. پدر دچار بیماری صرع و ناراحتی اعصاب است و توانایی کار کردن ندارد. تمام هزینه های خانواده بر دوش مادر افتاده است. او مجبور است فرزندان را درخانه کنار پدر بگذارد و به کارگری برود. منزلشان در خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی