Roz-0128 هستی آرزوی داشتن دوچرخه دارد

7,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/05/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/12

گزارش مددکار: 

هستی ۱۲ سال دارد. همراه مادر و دوخواهر دوقلو ۱۸ساله خود زندگی می کند. پدر اعتیاد داشته و منزل را چندسال است ترک کرده است. مادر نیز با کارکردن برای همسایه ها و کار در صحرا مخارج فرزندانش را تامین می کند. دخترها کمک مادرشان فرش های همسایه ها را شسته و خشک شده تحویل می دهند تا با پولی که به دست می آورند مخارج خانه را بدهند. منزلشان در روستایی دور از شهر بروجرد است و رفت آمد به آنجا پرهزینه است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی