Roz-0134 سبحان آرزوی پرداخت هزینه کلاس بوکس دارد

2,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/15

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/28

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/30

گزارش مددکار: 

سبحان ۱۱سال دارد. همراه برادر بزرگتر خودش و مادرش زندگی می کنند. پدر اعتیاد داشته به همین خاطر مادر جدا شده است و فرزندانش را همراه خودش به خانه پدری خودش برده. مادر از طریق کارگری و گاهی پرستاری از افراد سالمند خرج خود و بچه هایش را تامین می کند. سبحان علاقه زیادی به ورزش بوکس دارد وسایلش را مادرش برایش خریده است اما قادر به پرداخت هزینه های کلاس بوکس نیست و سبحان آرزو کرد که هزینه کلاسش را پرداخت کنن. منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی