Roz-0136 مهدیه آرزوی داشتن کاپشن دارد

1,260,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/07/17

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/07/19

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/07/20

گزارش مددکار:

مهدیه ۱۴سال دارد،یک خواهر دوقلو داردمادرشان جدا شده است و بچه ها را رها کرده، پدر به بیماری تومور دچار شده است و قادر به کار کردن نیست ،خانه و سر پناهی ندارند در مسجد محله به عنوان خادم زندگی می کنند کمک مالی ندارند، مسجدی که در آن زندگی می کننده در محله ای فقیر نشین در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی