Roz-0153 نرگس آرزوی داشتن لباس زمستانی و کفش دارد

2,560,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/20

تاریخ برآورده شدن آرزو:1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

نرگس ۱۴ سال دارد، همراه خانواده اش زندگی می کند، پدر سالمند است و توانایی کارکردن ندارد، مادر مشغول به کارگری در زمین کشاورزی همسایه گان می شود، منزلشان خانه ای در روستای دور از شهر بروجرد است. نرگس یک خواهر بزرگتر از خود دارد که به تازگی ازدواج کرده می گویید هنوز نتوانستند جهیزیه ای برای خواهرش تامین کنند و این باعث ناراحتی نرگس و خانواده اش شده است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی