Roz-0159 امیرمحمد آرزوی داشتن کت و شلوار دارد

2,080,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/08/20

تاریخ برآورده شدن آرزو:1402/10/10

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیرمحمد۱۴ سال دارد، همراه خانواه اش در منزلی اجاره ای درحومه شهر بروجرد زندگی مد کنند، یک برادر کوچکتر از خود و یک خواهر بزرگتر از خود دارد که به تازگی ازدواج کرده و امیرمحمد برای مراسم عروسی خواهرش آرزوی داشتن کت و شلوار دارد ، پدر گارکر فصلی است و در فصل سرما بیکار می باشد، مادر می گویید که جهیزیه دخترم کامل نیست و توان خرید نداریم و حتی کسی کمکی برای خرید جهیزیه دخترم به ما نکرد .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی