Roz-0178 اهورا ارزوی داشتن کاپشن دارد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/09/20

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

اهورا ۴ سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کند ، یک برادر و خواهر بزرگتر از خودش دارد ،
پدر قبلا درآمد خوبی داشته و زندگی آرامی داشته اند اما بر اثر تصادف پاهایش آسیب جدی می بیند و دیگر قادر به کار کردن نیست ، مادر از روی ناچاری مشغول به کارگری شده است، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی