Roz-0190 نازنین ارزوی داشتن لباس و کفش دارد

1,250,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/19

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

نازنین ۵ سال دارد ، همراه مادرش و دو خواهر برادرش زندگی می کند ، پدر چندین سال است که خانه را ترک کرده ، مادر هم به ناچار همرا فرزندانش در منزل مادربزرگ (پدری) بچه ها زندگی می کنند ، مادربزرگ سالمند بچه ها قادر به کار کردن نیست و باعث شده کادر بچه نتواند زیاد مشغول به کار شود ، درامد خانواده از طریق کارگری مادر است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

  

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی