Roz-0196 نیکان ارزوی داشتن لباس و کفش دارد

1,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/12/28

گزارش مددکار: 

نیکان ۴ سال دارد ، همراه مادر و پدرش زندگی می کند ، یک برادر بزرگتر از خود دارد ، پدر دچار افسردگی شده است اما به ناچار مشغول به مسافرکشی است تا مخارج خانه را تامین کند اما کفاف نمی دهد ، هیچگونه کمک مالی ندارند ، منزلشان خانه ای اجاره ای در روستای اطراف شهر بروجرد است و رفت امد به انجا پرهزینه است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

   

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی