Roz-0197 امیرعلی ارزوی داشتن لباس و کفش دارد

5,700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/19

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیر علی ۱۱ سال دارد . همراه مادرش زندگی می کند . دو خواهر بزرگ تر از خودش هم دارد ، پدر دچار ناراحتی اعصاب شده و چندین سال است خانه را ترک کرده و خبری از او ندارند ، خانواده در خانه (پدری) بچه ها زندگی می کنند ، هیچگونه کمک مالی ندارند و پدربزرگ هم فوت کرده ، مادر خود با مشغول شدن به کارگری مخارج خانه را به سختی تامین می کند ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی