Roz-0198 علیرضا ارزوی داشتن ست ورزشی و توپ دارد

850,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/12/28

گزارش مددکار: 

علیرضا ۱۰ سال دارد ، همراه مادر و دو برادر دیگر خود زندگی می کنند ، پدر چندین سال است فوت کرده ، مادر به ناچار مجبور به کارگری شده است تا بتواند مخارج زندگی را تامین کند ، به جز حقوق ناچیز کمیته امداد هیچگونه کمک مالی ندارند، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی