Roz-0205 شهریار آرزوی تخت خواب نوجوان دارد

6,500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/22

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

شهریار ۷سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کند و یک برادر بزرگتر از خود هم دارد ، پدر مشغول به کار کردن با وانت بار است اما درامدش کفاف خانواده را نمی دهد زیرا ماشین نیاز به تعمیر دارد و توان درست کردنش را ندارند ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی