Roz-0207 امیر حسین آرزوی ماشین کنترلی دارد

700,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/12/22

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

امیرحسین ۸ سال دارد ، همراه مادر بزرگ (پدری ) زندگی می کند زیرا پدر و مادرش بدسرپرست بوده اند به همین دلیل از روی دلسوزی مادربزرگش او را بزرگ می کند ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم آباد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی