Roz-107 الناز آرزوی داشتن دوچرخه و کفش بوکس دارد

4,350,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/02/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/04/27

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/04/29

گزارش مددکار: 1402/04/30

الناز ۶ سال دارد. ۲ برادر بزرگتر از خود دارد. خانواده الناز در خانه پدربزرگشان زندگی می کنند. پدر الناز کارگر کچ کاری است و چندین سال است حتی توان گرفتن یک خانه ای اجاره ای جدا برای خانواده خود را ندارد. او به سختی از پس هزینه های خانواده بر می آید.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی