Roz-112 امیرعلی آرزوی داشتن کیف و ست ورزشی دارد

820,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/02/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/03/30

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/03/30

گزارش مددکار: 1402/03/30

امیر علی ۸سال دارد. امیر علی همراه مادر وپدرش زندگی می کند. پدر و مادر هر دو در خوابگاه معلولین کار می کنند.منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.
پدر می گوید با این حال که هر دو از روی ناچاری کار می کنیم اما حقوقمان تنها کفاف اجاره خانه وخوراک خانه را می کند.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی