Roz-114 هانیه آرزوی داشتن اجاق گاز و مواد غذایی دارد

4,230,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/02/01

تاریخ برآورده شدن آرزو: 1402/03/25

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/04/05

گزارش مددکار: 1402/04/05

هانیه ۱۴ سال دارد. ۱ برادر بزرگتر از خود دارد. پدرهانیه به بیماری افسردگی دچار شده است و توان کار کردن ندارد. مادرهم چندین سال است متارکه کرده و بچه ها را رها کرده و به شهر دیگری رفته. عمه ی هانیه از روی ناچاری و دلسوزی برای برادر زاده هایش غذا درست می کند و از خانه خود برای خانه برادرش می آورد. هانیه به دلیل معلولیت ذهنی توان مدرسه رفتن ندارد و سواد ندارد. عمه می گوید رفت آمد برایش خیلی سخت اس و خانه برادرش دور از منزل خودش است خانواده هانیه در خانه ای اجاره ای در محله فقیر نشین شهر بروجرد است. پدر و بچه ها به یک دیگر وابسته اند و نمی توانند جدا زندگی کنن و عمه می گوید اگر حداقل کسی می توانست کمک کند یک خانه نزدیک خانه خودم اجاره کنند بیشتر به برادر زاده هایش می رسید.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی