Roz-163 پارمیدا ارزوی داشتن کیف و کفش دارد

1,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/16

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

پارمیدا ۱۶ سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، پدر چندین سال است خانه را ترک کرده و خبری از او نیست ، مادر از روی ناچاری مشغول به کار در منزل مردم شده است ، مادر می گویید به سختی میتواند از پس مخارج خانه و اجاره خانه بر آید و هزینه های تحصیل پارمیدا نیز باری بر دوش او شده است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی