Roz-232 ایدا ارزوی داشتن کیف و کفش برای مدرسه دارد

1,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/16

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

ایدا ۱۷ سال دارد ، همراه مادرش و ناپدری زندگی می کند ، پدر چندین سال است فوت کرده ، مادر ازدواج مجدد کرده اما همسرش بیکار است و مادر خود به کارگری مشغول شده است ، مادر می گویید به ناچار ازدواج مجدد داشته ام اما همچنان مشکلات زیادی داریم و بخاطر دخترم مجبورم که به کار کردن مشغول شوم ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی