Roz-234 مهرسانا آرزوی داشتن میزتحریر دارد

3,000,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/13

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

مهرسانا ۸ سال دارد ، همراه مادر و برادرش زندگی می کنند ، پدر چندین سال است فوت کرده ، مادر نیز نمی تواند فرزندانش را رها کرده و مشغول کاری شود ، تنها راه درامد خانواده حقوق ناچیزه کمیته امداد و یارانه دولتی است که مادر می گویید به سختی از توان پرداخت هزینه مدرسه بچه ها و منزلش بر می آید. منزلشان خانه ای در حومه شهر بروجرد است .

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی