Roz-239 آرمین ارزوی داشتن ست ورزشی و کفش دارد

1,100,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/16

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

ارمین 11سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، پدر و مادر متارکه کرده اند ، یک برادر بزرگ تر از خود نیز دارد که خانه را ترک کرده و جدا زندگی می کند ، مادر دچار بیماری دیابت است اما به ناچار گاهی مشغول به کار در منزل مردم می شود ، تنها کمک مالی خانواده حقوق ناچیزه کمیته امداد است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی