Roz-240 یسرا ارزوی داشتن لباس زیبا برای عروسی دارد

1,580,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/03/16

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

یسرا ۱۴ سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کنند ، یک خواهر کوچک تر از خود دارد ، مادر از روی ناچاری خود مشغول به کارگری شده است زیرا همسرش دچار بیماری نادر پروانه ای است و توان کار کردن ندارد مادر می گویید هزینه درمان همسرم را به سختی پرداخت می کنیم تنها کمک خرج خانواده حقوق ناچیزه بهزیستی است . منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی