Roz0220 آرمین ارزوی داشتن ست کامل ورزشی دارد

1,250,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/01/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

آرمین ۱۰ سال دارد ، همراه مادرش زندگی می کند ، پدر و مادر متارکه کره اند ، مادر از روی ناچاری مشغول به کار نظافت در منزل شده است ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی