Roz0222 مرجان ارزوی داشتن ست گواش و قلمو دارد

500,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/01/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 

گزارش مددکار: 

مرجان ۱۶ سال دارد، پدر چندین سال است فوت کرده ، مادر نیز ازدواج مجدد کرده و مرجان را رها کرده ، در حال حاضر مرجان در منزل مادربزرگ سالمند (پدری) خود زندگی می کند ، در حال تحصیل است اما مادر بزرگ دیگر قادر به پرداخت هزینه های مدرسه ای او نیست ، منزلشان در حومه شهر بروجرد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

موجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی