Roz0225 پارسا ارزوی داشتن ماشین کنترلی و ست ورزشی دارد

1,550,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1403/01/04

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1403/03/28

گزارش مددکار: 

پارسا ۱۰ سال دارد ، همراه پدر و مادرش زندگی می کند یک برادر بزرگتر از خودش دارد ، پدر مشغول به کارگری است اما حقوق ناچیزش کفاف خانواده را نمی دهد ، منزلشان خانه ای اجاره ای در حومه شهر خرم اباد است.

تصویر برگ آرزو با دست خط کودک در بخش توضیحات(پایین صفحه) قرار داد.

ناموجود

توضیحات

تصویر برگ آرزو:

 

 تصاویر برآورده شدن آرزو :

 تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :

 

توضیحات تکمیلی

رزیتا رحیمی