022-Far نازنین آرزوی داشتن کیف و کفش و لوازم التحریر دارد

750,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده ۷ نفره مهاجر که در اصفهان ساکن هستند و مستأجرند . مادر به تازگی جراحی گوش انجام داده و در پمپ بنزین جوراب دست فروشی می‌کند. علاوه بر آن مشکل اعصاب و روان و تیک عصبی دارد، در پایش هم لخته خون دارد که باید تخلیه شود. پدر کارگر روزمزد است و دیسک کمر دارد. فرزند چهارم خانواده نیز به کم خونی شدید مبتلا است. شرایط خانواده بحرانی است.

 

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :