اولین آرزو را برآورده کن

معرفی ویدئو خانه آرزوها
نمایش ویدیو درباره معرفی ویدئو خانه آرزوها

آرزوهای برآورده نشده

تاریخچه فعالیت‌ خانه آرزوها

خانه آرزوها در ابتدا يک ماكت به شكل خانه بود كه نوزده سال پيش در شهر اروميه و در بخش كودكان بيمارستان مطهری برای دريافت آرزوهای كودكان مبتلا به سرطان قرار داشت و داوطلبان علاقه‌مند، در اولين پنج‌شنبه هر ماه، آرزوها را برای برآورده شدن، جمع آوری می‌كردند.
خانه آرزوها به فعالیت‌های بسیاری برای کمک به کودکان کم‌برخوردار می پردازد.

روش کار خانه آرزوها چگونه است؟

خانه آرزوها یک وبسایت است که آرزوهای کودکان را به شما می‌رساند. شما می‌توانید یک آرزو را انتخاب کنید و پرداخت مبلغ مربوط به آن را انجام دهید تا مددکار ما آن را تهیه کند و به دست کودک برساند. گزارش کامل شامل اسناد مالی و تصاویر نیز برای شما ارسال می‌شود.
  • برآورده کردن آرزوی کودکان

    کودکان محروم توسط مددکار، معلم یا داوطلبانی که با خانه آرزوها همکاری دارند، شناسایی می‌شوند. کودک آرزوی خود را روی برگه می‌نویسد.
  • توزیع صبحانه مدارس

    توزیع صبحانه مدارس در مناطق محروم حاشیه شهرها، یکی از فعالیت‌های خانه آرزوها است. با اجرای این پروژه، کودکانی که بدون صبحانه و با پای پیاده به مدرسه می‌روند، زمان ورود تغذیه خود را دریافت می‌کنند.
  • توزیع شیرخشک برای نوزادان

    از دیگر فعالیت های موسسه خانه آرزوها توزیع شیرخشک برای نوزادان در مناطق محرومی است که خانواده‌های آن‌ها بضاعت مالی کافی برای پرداخت هزینه‌های زندگی ندارند.