054-Far آهو آرزوی داشتن لباس عروس و کفش عروسکی دارد

1,400,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک: 1402/04/24

تاریخ برآورده شدن آرزو:1402/04/26

تاریخ تحویل آروز به کودک: 1402/04/27

گزارش مددکار: 1402/04/24

آهو به همراه دو برادر و خاله اش در محله جوی آباد اصفهان در یک خانه کوچک و فرسوده مستاجر هستند. پدرش در زندان است و مادرش نوروز امسال در سن ۳۷ سالگی به دلیل فشارهای زندگی سکته و فوت کرد. در حال حاضر خاله آهو ‌که مجرد است و منبع درآمدی خاصی ندارد از این سه کودک نگهداری می کند. هزینه های زندگی با کمک های محدود و گاه به گاه اقوام و آشنایان و مقرری اندک کمیته امداد تامین می شود.

 

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :