Far آهو آرزوی داشتن لباس و عروسک baby born دارد

589,000 تومان


تاریخ دریافت آرزو از کودک:

تاریخ برآورده شدن آرزو:

تاریخ تحویل آروز به کودک:

گزارش مددکار: 

خانواده در منطقه جوی آباد شهر اصفهان در یک خانه اجاره ای ۵۰ متری ساکن هستند. پدر به دلیل ورشکستگی و بدهی در زندان است و مادر گاه گاهی در منازل تمیزکاری انجام می دهد. به دلیل اینکه آهو ۳ دارد و همراه مادر است خیلی به او کار نمی دهند. منبع درآمد خانواده از یارانه و کمیته امداد است که صرف پرداخت اجاره خانه می شود. مادر برای تامین مخارج زندگی و دو فرزندش بسیار در مضیغه است.

ناموجود

توضیحات

گزارش برآورده شدن آرزو:

تصاویر برآورده شدن آرزو :

تصویر رسید پرداخت مربوط به آرزو :